Kadry i płace

Prowadzenie akt osobowych pracowników

Sporządzanie list płac

Sporządzanie rocznych deklaracji PIT

Przesyłanie deklaracji do ZUS w systemie Płatnik

Rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS w systemie Płatnik

Sporządzanie kompletnej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy

Ewidencjonowanie nieobecności pracowników

Rozliczanie umów cywilno-prawnych

Go to top of page