Inne usługi księgowe

Analiza i niezbędne korekty dokumentów pochodzących z lat ubiegłych

Współpraca oraz asysta przy inspekcjach i kontrolach prowadzonych przez US i ZUS

Aktualizacja danych prowadzonej działalności

Sporządzanie regulaminów wewnętrznych Pracodawcy

Sporządzanie deklaracji INTRASTAT

Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej GUS

Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska

Składanie wniosku o zwrot VAT z zagranicy (VAT-REF)

Inne w zależności od potrzeb

Go to top of page